Danışmanlık - Mühendislik - Proje Yönetim
Franchise Danışmanlığı
AVM Danışmanlığı
Mühendislik
Emlak Geliştirme
AVM Danışmanlığı
   

PERAKENDE POTANSİYELİNİN VE HEDEF KİTLENİN BELİRLENMESİ

·         Yakın Çevre Pazar Analizi

·         Rekabet durumu

 

MİMARİ TASARIM

·        Hedef Kitlenin Özelliklerine Uygun Mağaza Karması

·        Mağaza Karmasına Uygun Mimari Tasarım ve dükkan büyüklükleri

 

FAALİYET KONUSU VE MARKALARIN BELİRLENMESİ

·        Hedef Kitle ve Mağaza Karmasına uygun olarak Kiracı Aday Listesinin oluşturulması

·        Her Kiracı için ayrı olarak Mağaza Büyüklüğü ve Kira Bedelinin belirlenmesi

 

YÖNETİM ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI

·        Yönetim Planı; hukuki altyapısının oluşturulması

·        Kiralama; Kiralama Şartlarının ve Sözleşmelerinin hazırlanması

·        Pazarlama; Tanıtım ve etkinliklerin planlanması

·        Güvenlik ve Temizlik; Sistemin belirlenmesi, Sözleşmelerinin hazırlanması, firma seçimi

·        Bakım-Onarım Programının ve Sözleşmelerinin hazırlanması

·        Genel Yönetim Yapısının Oluşturulması (Muhasebe, işletme, hukuk, vs.)

 

YATIRIM VE GELİR/GİDER ANALİZİ

·        Kira Geliri Hesabı ve oluşumunun Zaman Çizelgesi

·        İnşaat Maliyeti ve Planlama

·        İşletme Giderlerinin Hesabı

·        Aylık Gelir/Gider Tablosu ve Geri Dönüş Hesabı

 

 

MAĞAZALARIN KİRALANMASI       

·        Mağaza Karmasına uygun bulunan markalarla görüşmeler

·        Kira Sözleşmelerinin müzakeresi ve imzalanması

·        Kiracı dekorasyon çalışmalarının denetimi

 

MERKEZİN YÖNETİMİ

·        Yönetim kadrosunun kurulması ve yönetilmesi

·        Tanıtım ve etkinliklerin yapılması

·        Pazarlama Programı’na uygun, konser, sergi, gösteri gibi etkinlikler düzenlemesi

·        Promosyon, indirim, çekiliş günleri,

·        Radyo, broşür, yazılı basın ilanları,

·        Düzenli olarak Kiracı ve müşterilerle anket yapılması,

·        Halkla ilişkilerin geliştirilmesi,

·        AVM için yönlendirme ve görünürlük, ulaşım ve iç dolaşım kolaylıkları sağlanması

·        Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik, kiracı ve müşterilerle ilişkilerin kurulması

·        Kira ödemelerinin takibi ve hukuki işlemler

·        Güvenlik, temizlik, bakım-onarım işlerinin organizasyonu ve takibi

·        Fatura kesimi, tahsilat takibi ve raporlama; aylık gelir/gider raporu, ciro bilgileri, müşteri girişleri, tanıtım raporu, hukuki takip raporu.